Černe uhlie je tuhé fosílne palivo s vysokou výhrevnosťou. Hnedé uhlie je geologicky mladšie (treťohory), s relatívne nižšou výhrevnosťou.