Jediný prepravca ropy na území Slovenskej republiky potrubnými systémami – ropovodmi.