Fyzické odpočítanie stavu počítadla meradla na odbernom mieste, ktoré vykonáva sám odberateľ zemného plynu a ktoré nahlasuje prevádzkovateľovi distribučnej siete.