Technologický objekt, ktorý slúži na redukciu tlaku plynu.