Pretlak v násobkoch jednotky Pa, ktorý udržiava prevádzkovateľ distribučnej siete s cieľom efektívneho využitia siete, a ktorý sa rovná rozdielu medzi absolútnym tlakom plynu a atmosférickým tlakom.