Kuchynský spotrebič určený na prípravu jedál, ktorý ako zdroj energie využíva zemný plyn, propán, bután alebo ich zmes, či iný horľavý plyn.