Druh vykurovacieho zariadenia, kde pomocou spaľovania zemného plynu vzniká teplo, ktoré ohrieva teplonosnú látku (voda alebo nemrznúca kvapaliva)