Zariadenie na tepelnú prípravu jedál, ktoré využíva ako zdroj energie plyn