Sústava potrubia pre rozvod plynu, typický zemného plynu, na dlhšie vzdialenosti