Zariadenie poháňané plynovým motorom, ktoré umožňuje odnímať nízkopotenciálne teplo okolitému prostrediu a odovzdávať ho cielene na potreby vykurovania alebo na ohrev teplej úžitkovej vody.