Stavba, ktorá slúži na uskladňovanie technických plynov