Zavádzanie infraštruktúry pre distribúciu zemného plynu v aglomeráciách