Múzeum, ktoré mapuje históriu ako aj súčasnosť plynárenstva na Slovensku. Nachádza sa v Bratislave na ulici Mlynské Nivy 44/a.