Základom fungovania plniacej stanice CNG je stlačenie zemného plynu kompresorom na tlak cca 20 – 22 MPa a „vtlačenie“ plynu do tlakových nádob vo vozidle. V tlakových nádobách je zemný plyn je stále v plynnej forme. Do plniacej stanice je zemný plyn privedený plynovodným potrubím a pred samotným procesom stláčania sa zemný plyn filtruje a suší.