Zhotoviteľ, ktorý má oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach, ktoré sú majetkom, resp. v užívaní prevádzkovateľa distribučnej siete.