Fyzická osoba, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti.