Množstvo plynu, ktoré pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a nulovej relatívnej vlhkosti (suchý plyn) zaberá objem 1 m3.