Predchádzajúce hlásenie užívateľa prevádzkovateľa distribučnej siete o množstve plynu, ktoré užívateľ chce dodať do vstupných bodov do distribučnej siete, a ktoré chce odobrať z distribučnej siete vo svojich odberných miestach.