(skr.) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky