(skr.) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky