Odstránenie regulačných opatrení a tým na jednej strane možnosť výberu dodávateľa plynu, na strane druhej voľnú tvorbu cien podľa vzťahu ponuky a dopytu na trhu.