kilowatthodina. Jednotka energie, ktorá zodpovedá 1 000 watthodinám a 3 600 000 joulom, alebo 3,6 megajoulom. Využíva sa v energetike pre účely merania dodanej/spotrebovanej energie.