Dokáže nielen premeniť spaľovaný plyn na teplú vodu v kohútiku a vo vykurovacom okruhu, ale dokáže teplo získať aj zo spalín z prvotného cyklu ohrevu, ktoré by inak skončili v komíne a ovzduší. Hovoríme o zostatkovom teple, ktoré sa koncentruje vo vodnej pare spalín. Táto vodná para sa vyzráža – skondenzuje – a takto získanú energiu kotol dokáže znovu použiť na ohrev cirkulujúcej vody vo vykurovacom okruhu. Kondenzačný plynový kotol tak dosahuje významne vyššiu účinnosť, až o 30% nižšiu spotrebu v porovnaní s nekondenzačnou technikou a do ovzdušia uvoľňuje podstatne menej látok zaťažujúcich životné prostredie.