Sú moderné vykurovacie systémy, ktoré poskytujú nielen teplo na vykurovanie a na teplú vodu, ale aj elektrický prúd na pokrytie vlastnej potreby. Použité nosiče energie sa tým zúžitkujú hneď dvakrát a dosahujú tak vysokú účinnosť.