zámer, ktorý rieši predbežný bod pripojenia do distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete.