Odpočet spotreby zemného plynu, ktorý prebieha pravidelne 1 x do roka. Každé odberné miesto je zaradené do odpočtového cyklu.