Finančný nástroj na poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.