Je bod, kde sa pripája odberateľ, resp. jeho zariadenie k rozvodu poskytovateľa elektrickej energie