Z botanického hľadiska sú to časti cievnych zväzkov rastlín, ktoré majú drevnatú stonku. Drevo je biomasovým tuhým palivom, ktoré pri horení považujeme za uhlíkovo-neutrálne.