Produkt, ktorý sa vyrába lisovaním drevených pilín ako vedľajší produkt pri spracovaní dreva.