Predaj plynu vrátane ďalšieho predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného plynu odberateľom.