Subjekt/ firma, ktorá má povolenie na dodávku plynu.