Doprava distribučnou sieťou na účel dopravy odberateľom plynu.