Rozdiel medzi množstvom plynu priradeným prevádzkovateľom distribučnej siete užívateľovi vo vstupnom bode a množstvom plynu odobratým užívateľom v odbernom mieste počas plynárenského dňa.