(skr.) Centrálny zdroj tepla. Centrálny zdroj tepla, ktorý zásobuje teplom, teplou vodou a v budúcnosti chladom svojich odberateľov.