Odpočet meradla v pravidelných časových intervaloch