Postav strom, zasaď strom… Ale neurob pri tom chybu! Akú? Miesto výsadby si treba veľmi dobre premyslieť. Aj taká zdanlivo banálna vec, akou je umiestnenie stromov v okolí svojho domu, vám môže v budúcnosti priniesť nie nezanedbateľné úspory na vykurovaní či v lete na chladení. Vonkajšie prostredie a jeho úprava zohráva v oblasti spotreby energie dôležitejšiu úlohu, ako si možno vieme predstaviť.

Ak ste len na začiatku, plánujete kúpu pozemku a následne stavať, získavate dôležitú výhodu. Zamerajte sa na taký pozemok, ktorý vám pri výstavbe umožní energeticky úspornú dispozíciu domu a efektívne hospodárenie so slnečnou energiou. Teda energiou, ktorá je zadarmo.

Najviac svetla počas dňa dopadá na južnú stranu domu. Preto práve táto časť fasády by mala byť najdlhšia a s čo najväčším presklením. Otvoríte tak svoje príbytky slnečným lúčom, ktoré aj v zime zvýšia vnútornú teplotu o niekoľko stupňov. Na južnú časť domu si tak naplánujte izby, v ktorých budete počas dňa tráviť s rodinou najviac času: obývačku, kuchyňu či detskú.

Sever, naopak, prenechajte miestnostiam, ktoré až toľko vykurovať netreba. Podľa expertov takto len vďaka prírode a správnej orientácii domu viete ročne ušetriť až viac ako tretinu nákladov na vykurovanie. Ak navyše pri zariaďovaní domu siahnete aj po modernom vykurovacom systéme na báze kondenzačného kotla, ktorý v porovnaní staršími systémami vedia znížiť domácnosti spotrebu zemného plynu aj o viac ako pätinu, takáto kombinovaná úspora je pre rodinný rozpočet viac ako zaujímavá.

Dom už stojí, poďme sadiť. Tak ako správne nasmerovanie k svetovým stranám, aj premyslená výsadba zelene v bezprostrednom okolí domu prináša významný efekt. Listnaté stromy sa odporúča sadiť na východnej a západnej strane domu. Klimatizácia sa vám za to v lete odvďačí nižšími nákladmi. Rozkošatené koruny stromov počas letných dní pôsobia ako slnečník, ich listy zachytávajú horúce lúče a o to menej či slabšie je tak potrebné zapínať klimatizáciu. Aj tu platí známe príslovie: „Váž si strom pre jeho tieň.“ A naopak, na jeseň a v zime, kedy lístie opadá a necloní tak dennému svetlu, teplé slnečné lúče sú vnútri domu vítané.

Stromy však v zime nezachytávajú len slnečné lúče, slúžia aj ako účinná bariéra proti silnému vetru. Najmä severnú stranu domu, pokiaľ nie je krytá, „ošľaháva“ studený severák – a tým ho aj ochladzuje, čo súčasne zvyšuje nároky na vykurovanie. Vhodnou výsadbou ihličnanov, ktoré neopadávajú ani v zime a vytvárajú tak účinný štít, sa tento tlak vetra a chladu na fasádu dá podstatne utlmiť. Ale pozor – dbajte pri ich výsadbe na dostatočný odstup od domu, inak ich rozsiahly koreňový systém môže v budúcnosti narobiť aj zbytočné problémy – poškodiť siete, základy či chodník popri dome.

Summa summarum –  skúsenosti hovoria, že stromy v blízkosti domu môžu znížiť náklady na spotrebu energie až o 30 percent.

Ochránili sme fasádu domu, čo však strecha? Aj tu pomôže živá zeleň. Neveríte? Čoraz populárnejšie sú tzv. zelené strechy. Inak povedané – malé záhradky či záhony vysadené priamo na našom dome. Suchomilné a mrazuvzdorné rastliny tu vytvoria celoročnú prirodzenú izoláciu. V zime bránia úniku tepla z domu a znižujú tak aj náklady na vykurovanie, v lete zasa pohlcujú horúce slnečné lúče a priestory domu tak ochladzujú.

Strešná vegetácia má však aj mnoho ďalších pozitívnych účinkov: chráni izolácie pred UV žiarením a predlžuje tak ich životnosť, absorbuje oxid uhličitý a tvorí kyslík, znižuje prašnosť a v neposlednom rade – zachytáva dažďovú vodu. Pomáha tak odľahčiť kanalizáciu a vlahu postupne odparuje do ovzdušia, čo oceníte ako príjemné osvieženie v okolí domu najmä v letnom období.

Aj týchto niekoľko odskúšaných tipov je dôkazom, že zeleň v okolí nášho domu neslúži len ako estetický prvok pre oko či dôležitý faktor kvality vzduchu, ale je aj významným pomocníkom domácnosti pri rozumnom hospodárení s energiami.