Kilowatthodiny (kWh). Zdroj: solarquotes.com.au)

 

SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete s celoslovenskou pôsobnosťou prešiel od 1.6.2014, po úspešnej mesačnej skúšobnej prevádzke, od objemových jednotiek () k plnej implementácii používania energetických jednotiek (kWh). V energetických jednotkách sa tak po novom vykonáva:

 

  1. rezervácia distribučných kapacít, najmä ročného množstva distribuovaného plynu;
  2. nominácie distribúcie;
  3. evidencia distribuovaných množstiev;
  4. fakturácia distribúcie;

 

a to najmä vo vzťahu medzi dodávateľmi plynu a prevádzkovateľom distribučnej siete. Prechod na používanie energetických jednotiek prispeje k technickej štandardizácii s okolitými krajinami.