Podlahové vykurovanie dokáže zabezpečiť v interiéri optimálny tepelný komfort, aby však bolo výhodné aj z hľadiska obstarávacích a prevádzkových nákladov, musíte si zvoliť ten správny typ.

 

 

Tepelný komfort

 

Človek vníma ako najkomfortnejšie, ak je rozloženie teplôt v interiéri vo vertikálnom smere, teda od podlahy k stropu, čo najrovnomernejšie. Merania pritom preukázali, že najmenšie rozdiely v teplotách pri podlahe a pod stropom sú v priestoroch s veľkoplošným sálavým (teda podlahovým alebo stropným) vykurovaním. Čím horšie je budova zateplená, tým väčšie sú teplotné rozdiely, aj v energeticky veľmi úsporných domoch však hrá typ vykurovania významnú úlohu. Najrovnomernejšie rozloženie teplôt sa dosahuje pri podlahovom vykurovaní, o niečo horšie výsledky majú stropné a nástenné sálavé panely a až na konci sú klasické, teda konvekčné, zdroje, ktoré pracujú na princípe ohrevu vzduchu (teplovodné radiátory, teplovzdušné konvektory a pod.).

 

 

Dva systémy

 

V zásade môže byť podlahové vykurovanie podľa teplonosného média buď teplovodné, alebo elektrické. Z hľadiska tepelného komfortu aj princípu sú pritom oba systémy zhodné – pri oboch sa zahreje konštrukcia podlahy na teplotu len o niečo vyššiu, ako je teplota vzduchu. Celá podlaha potom slúži ako sálavá plocha, ktorá odovzdáva teplo do priestoru. Vďaka veľkým rozmerom pritom stačí na dosiahnutie tepelnej pohody nízka teplota. Oba systémy sa tiež môžu realizovať buď mokrým, alebo suchým spôsobom.

 

 

Teplovodné

 

Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní odovzdáva teplo podlahe ohriata voda, ktorá prúdi v sústave rúrok zabudovaných v podlahe. Keďže ide o nízkoteplotný systém, ideálnym zdrojom tepla je plynový kondenzačný kotol.

 

najvýhodnejšie podlahové vykurovanie

Teplovodné podlahové kúrenie (Zdroj: Eu-power)

 

Vykurovacie rúrky sú obvykle uložené v systémovej podložke, ktorá sa zaleje cementovým alebo anhydritovým poterom. Ten zabezpečuje potrebnú pevnosť aj tepelnú akumuláciu. Výhodou anhydritu je, že umožňuje lepšiu reguláciu a pružnejšiu reakciu na zmeny teploty, nie je však vhodný do vlhkého prostredia. Existujú aj suché systémy, určené napríklad do drevostavieb alebo tam, kde je potrebná menšia konštrukčná výška či nižšia hmotnosť podlahy. Základ tvorí systémová tepelnoizolačná doska, do ktorej sa osadia vykurovacie rúrky a prekryje sa napr. sadrovláknitými alebo OSB doskami. K najmodernejším konštrukčným systémom patria tzv. klima-podlahy, zostavené z modulových dosiek alebo pásov – vykurovacia plocha sa vytvorí bez klasického rúrkového „hada“, ktorého nahrádzajú dutiny v doskách. Výhodou je rýchla realizácia a menšia konštrukčná výška.

 

 

Elektrické

 

Ohrev podlahy v tomto prípade zabezpečujú elektrické vykurovacie káble (resp. rohože) alebo fólie – voľba závisí najmä od krytiny a skladby podlahy. Pri mokrom procese sa využívajú rohože, ktoré sú obvykle uložené vo vrstve betónového či anhydritového poteru s hrúbkou 6 až 8 cm. Tvoria tak tzv. poloakumulačnú sústavu, ktorá zabezpečuje optimálnu mieru tepelnej akumulácie a súčasne dostatočnú dynamiku vykurovania. Na suchú konštrukciu podlahy sú určené predovšetkým vykurovacie fólie, ktoré sa umiestňujú hneď pod krytinu. Výhodou je jednoduchá inštalácia a veľmi malá hrúbka.

 

elektrické podlahové vykurovanie

Elektrické podlahové kúrenie (Zdroj: modrastrecha.sk)

 

Ktoré je výhodnejšie?

 

Pri novostavbách, kde je potreba tepla na vykurovanie veľmi nízka, sú elektrické systémy o 20 – 25 % efektívnejšie ako teplovodné. Elektrické vykurovanie má však svoje limity pri starších domoch s vyššími tepelnými stratami. Z pohľadu prevádzkových nákladov tu vychádza lepšie teplovodné vykurovanie, i keď obstarávacie náklady sú pri ňom už z princípu vyššie.

 

Podlahové vykurovanie je vhodné do objektov, ktorých priemerná ročná potreba tepla na vykurovanie nie je vyššia než 70 kWh/m2. Krytina na podlahovom vykurovaní by mala mať čo najvyššiu tepelnú vodivosť, resp. čo najnižší tepelný odpor. K najvhodnejším patria dlažba a vinyl, možno však použiť aj niektoré plávajúce podlahy, dokonca aj s drevenou nášľapnou vrstvou (obvykle s malou hrúbkou).

 

 

 

 

Zdroj: Môj dom, Rubrika/Relácia: Téma: vykurovanie, Dátum: 01.08.2017, Autor: Erika Kuhnová