Moderný zdroj tepla a chladu v jednom „balení“ výrazne šetrí peniaze. Plynové tepelné čerpadlo ako jediné z malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie môže vykurovať aj chladiť nové i staršie domy.

 

Na inštaláciu tohto moderného, ekologického a peniaze šetriaceho spôsobu výroby tepla a chladu  netreba žiadne stavebné ani zemné práce a zaobíde sa aj bez kotolne. Nielen nové moderné budovy, ale aj staršie domy či dokonca historické pamiatky sa dajú v zime vykurovať a v teplom období ochladzovať jediným zariadením – plynovým tepelným čerpadlom.

„Plynové tepelné čerpadlo je obnoviteľný zdroj tepla a chladu, ktorého základom je využívanie vonkajšieho vzduchu,“ hovorí Mgr. Matúš Izakovič, vedúci oddelenia marketingu a integrácie technológií spoločnosti ESM Yzamer. „Pracuje v systémoch vzduch / voda alebo vzduch / chladivo, vďaka čomu sa dokáže prispôsobiť akejkoľvek inštalácii. Pre zákazníka je to v súčasnosti najlepšia alternatíva vykurovania a chladenia objektov, pretože využíva teplo, ktoré nám príroda ponúka absolútne zadarmo.“

 

 

Ako plynové čerpadlo  funguje

 

Ako funguje tepelné čerpadlo

Systém fungovania tepelného čerpadla vzduch-voda (Zdroj: www.solarenvi.cz)

Na pohon kompresorov sa v plynovom tepelnom čerpadle používa plynový motor spaľujúci plyn alebo LPG. Chladiaci okruh tepelného čerpadla využíva chladivo bez freónov (R410A) s nulovým koeficientom rozkladu ozónu, vďaka ktorému predstavuje ekologické riešenie vykurovania a chladenia. Dá sa použiť v systémoch s priamou expanziou chladiva alebo v systémoch, kde je teplonosným médiom voda.

 

„Podľa mňa je to ideálny systém na vykurovanie alebo chladenie kdekoľvek,“ hovorí  Izakovič. Tým, že sa pri jeho inštalácii dajú využiť už existujúce rozvody, možno systém použiť v širokom rozsahu rekonštrukčných projektov pri historických budovách alebo aj v domoch, kde sú búracie práce nemožné. Na odovzdávanie tepla alebo chladu do miestnosti sa používajú buď vysokoúčinné vnútorné jednotky s jednoduchou inštaláciou, alebo už nainštalované vykurovacie telesá.
Vykurovanie a chladenie pomocou tepelných čerpadiel je funkčné a overené riešenie na zabezpečenie dokonalého užívateľského komfortu. Čerpadlá odoberajú energiu z okolitého prostredia, ktorú potom privádzajú do interiéru. Prevod tepla je zabezpečený fyzikálnymi vlastnosťami chladiva, ktoré je schopné absorbovať teplo z okolia.

 

„Plynové tepelné čerpadlo je efektívne pri akejkoľvek teplote. Teplota vyparovania chladiva môže byť až -32 °C, z čoho vyplýva, že aj pri -15 °C je chladivo vo výparníku nahrievané a schopné odovzdať teplo cez kondenzátor do interiéru, prípadne naopak, keď  chladí,“ vysvetľuje  Izakovič.

 

 

Nízke náklady, výrazná úspora
Plynové tepelné čerpadlo efektívne funguje po celý rok bez ohľadu na ročné obdobie, zabezpečí dokonalú tepelnú pohodu v zime a príjemný chlad v letných horúčavách. Zariadenie si nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu a navyše má výnimočne nízke prevádzkové náklady. Celoročné úspory dosahujú 30 – 50% v porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami a ostatnými tepelnými zdrojmi, pretože plynové čerpadlo na svoj pohon spaľuje zemný alebo skvapalnený plyn. Cena za 1 kW paliva sa pritom medzi plynom a elektrickou energiou z dlhodobého hľadiska udržiava v pomere 1 : 4 v prospech plynu.  Ďalšie úspory vznikajú vďaka tomu, že plynové tepelné čerpadlo vyrába súbežne s funkciou chladiaceho systému aj teplú vodu. Na výrobu tepla, chladu a teplej vody tak stačí investovať do jediného zariadenia. Návratnosť investície je potom veľmi rýchla. „Aby sa dosiahla  najlepšia  možná účinnosť a výkon, je  možné plynové tepelné čerpadlá zapájať spoločne do siete, ktorá dokáže poskytnúť dostatočný výkon pre všetky typy budov,“ dopĺňa Izakovič.

 

Tento spôsob kúrenia a chladenia sa dá použiť na klasické radiátorové vykurovanie, ale rovnako aj na podlahové, stropné alebo stenové kúrenie, preto vyhovuje požiadavkám moderných stavieb a zároveň umožňuje využívať obnoviteľný zdroj kúrenia a chladenia aj v starších objektoch.

 

Zdroj: hnporadna.hnonline.sk – Plynové tepelné čerpadlo kúri, chladí a šetrí peniaze, 11.09.2016