Plynárensko-naftovému zväzu chýba zo strany štátu jasný postoj k efektívnym opatreniam na znižovanie emisií prachových častíc.

 

 

Vykurovanie drevom je podľa posledných prepočtov len do 20 Eur mesačne lacnejšie ako kúrenie zemným plynom. Uviedol to Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ). Podľa výkonného riaditeľa zväzu Jána Klepáča je tak ekonomická výhodnosť pri spaľovaní dreva sporná. „Ak si aj odmyslíme hrozbu karcinogénnych emisií tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní dreva a užívateľský komfort v podobe potreby dopravy, skladovania a prikladania dreva, tak je potrebné položiť si otázku, či nám taká úspora stojí za to,“ uviedol Klepáč.

 

 

Plynárensko-naftovému zväzu chýba zo strany štátu jasný postoj k efektívnym opatreniam na znižovanie emisií prachových častíc. „Týka sa to najmä lokálneho vykurovania. Kým v minulosti k znečisteniu prispievalo hlavne vykurovanie čiernym uhlím, v súčasnosti je environmentálnym problémom aj spaľovanie dreva,“ dodal Klepáč. Podľa neho štát by si mal pri podpore obnoviteľných zdrojov energií uvedomiť, že nie každý obnoviteľný zdroj šetrí životné prostredie a nie každý fosílny energetický zdroj ho znečisťuje.

 

 

„Príkladom nám môže byť susedná Česká republika, kde zákonodarcovia pri nastavovaní jednotlivých dotačných programov zameraných na zlepšovanie životného prostredia jasne zadefinovali ciele jednotlivých programov ako znížiť emisie z lokálneho vykurovania v domácnostiach a zabezpečiť výmenu neekologických hlavných zdrojov tepla domácností za efektívny ekologicky šetrný zdroj,“ konštatoval Klepáč s tým, že riešenie nepriaznivej smogovej situácie na Slovensku znížením objemu prachových častíc v ovzduší je teda možné dosiahnuť zodpovedným výberom energetického zdroja vykurovania a racionálnym prístupom štátu k podpore zdrojov vykurovania.

 

 

 

Zdroj: Spravodajstvo SITA, Energetika: Výhodnosť spaľovania dreva je v súčasnosti podľa SPNZ sporná, 19. 02. 2017