Vážení zákazníci,

 

dovoľujeme si vás informovať, že SPP – distribúcia, a.s., rozšírila na svojej webovej stránke ponuku elektronických formulárov.

 

Od januára už môžete elektronicky podať aj „Objednávku vytýčenia plynárenských zariadení, ktorá je určená žiadateľom, ktorí si chcú od našej spoločnosti objednať vytýčenie plynárenských zariadení, za účelom označenia trasy distribučných, pripojovacích plynovodov a iných sietí v správe SPP – distribúcia, napr. pred realizáciou rozkopávkových prác. 

 

Súčasne by sme vám radi pripomenuli, že v záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení (PZ) SPP – distribúcia, a.s., poskytuje vytyčovanie PZ pre drobné stavby bezplatne za podmienok ak:

 

  • vytyčovanie nepresiahne dĺžku 100 m, alebo
  • vytyčovanie nepresiahne dobu 1 hodiny (jedná sa o celkový súčet výkonu pracovníkov realizujúcich vytyčovanie).

 

SPP – distribúcia už má na svojej webovej stránke uverejnené frekventovane využívané online formuláre k procesu pripojenia (žiadosť o pripojenie, žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosť o montáž meradla) a taktiež online formuláre k vydaniu stanoviska (žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení a žiadosť o vydanie stanoviska k vykonávaniu činností v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení).

 

Online formuláre:

 

  • prinášajú zákazníkom významné šetrenie času a pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám,

  • sú k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

Všetky online formuláre ako aj informácie k ním nájdete na našej webovej stránke www.spp-distribucia.sk v časti ONLINE formuláre.

 

S úctou

sekcia distribučných služieb SPP – distribúcia

 

 

 

Zdroj: www.spp-distribucia.sk