Podľa SPP – distribúcia možnou príčinou výbuchu rodinného domu v Bratislave, pri ktorom sa v sobotu zranila jedna žena, mohol byť neodborný zásah do plynovej prípojky s cieľom odoberať plyn načierno.

 

V interiéri rodinného domu a garáže boli po výbuchu nájdené nelegálne plynové vedenia, ktoré viedli nielen mimo meradla spotreby, ale aj mimo hlavného uzáveru plynu. V prípade akejkoľvek poruchy na plynovom zariadení by tak nebolo možné okamžite uzatvoriť prívod plynu. Vedenia boli navyše zostrojené z vodovodných hadíc a ventilov, čo predstavuje extrémne riziko úniku plynu.

 

Neodborná manipulácia a s tým spojený únik plynu môže predstavovať ohrozenie života nielen pre odberateľa, ktorý sa týmto spôsobom úmyselne dopúšťa krádeže, ale aj pre jeho susedov, či náhodných okoloidúcich. V zmysle trestného zákona páchatelia v tomto prípade čelia aj trestnému oznámeniu za všeobecné ohrozenie. V závislosti od závažnosti trestného činu a veľkosti škody páchateľom hrozí trest odňatia slobody od jedného do 20 rokov.

Neoprávnený odber

Rodinný dom v Trnávke s neoprávneným odberom plynu

 

Spoločnosť  SPP – distribúcia, a.s. vykonáva plánované pravidelné i náhodné kontroly odberných miest, ktoré sú zamerané nielen na odhaľovanie neoprávneného odberu, ale aj na kontrolu technického stavu odberného miesta. Zvyšuje tým bezpečnosť odberateľov, ale aj bezpečnosť a spoľahlivosť plynárenskej siete. Odhalení páchatelia NO sú povinní v zmysle zákona o energetike nahradiť distribučnej spoločnosti nielen hodnotu neoprávnene odobratého plynu, ale aj všetky náklady spojené s odhalením a odstránením neoprávneného odberu.

 

SPP – distribúcia  zdôrazňuje, že každý neoprávnený zásah do odberného plynového zariadenia, alebo meradla spotreby plynu je veľmi nebezpečný. Enormne sa tým zvyšuje riziko vzniku úniku plynu, havárie na plynových zariadeniach, čo môže ohroziť nielen život, zdravie a majetok neoprávneného odberateľa, ale aj ďalších osôb.

 

O tom, ako sa vyhnúť neoprávnenému odberu a viac informácií o neoprávnených odberoch sa dočítate v našom článku TU. 


Autor: Milan Vanga,  manažér externej komunikácie SPP – distribúcia