Využitie zemného plynu je komfortným spôsobom, ako zabezpečiť vykurovanie, prípravu teplej vody alebo varenie v domácnosti.

 

Prevádzka plynového kotla, bojlera na ohrev vody i plynového sporáka sa po celý rok obíde prakticky bez údržby. Treba mať však na pamäti, že spoľahlivé a energeticky efektívne fungovanie plynových zariadení je podmienené ich pravidelným servisom.

 

 

Kedy je ideálny čas na servis?

 

 

Kontrola raz ročne. „Pravidelný servis prináša domácnostiam množstvo výhod. Okrem bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, prevencie pred únikom plynu a inými poruchami, je to najmä zníženie spotreby plynu. Spotreba domácnosti môže klesnúť až o 25%,“ zdôrazňuje riaditeľ sekcie marketingu a B2C predaja SSE Michal Jaloviar.

 

 

Navyše, pravidelný servis výrazne prispieva aj k predĺženiu životnosti plynových zariadení a jeho opakovanie v ročných intervaloch je podmienkou poskytnutia záruky zo strany výrobcov kotlov. Keďže za technický stav plynových zariadení a spotrebičov v domácnosti zodpovedáte vy ako ich vlastník, malo by byť vo vašom záujme, aby boli ekonomické a predovšetkým bezpečné.

 

 

Každoročne sú totiž evidované prípady, keď v dôsledku úniku plynu alebo havárie plynového zariadenia dochádza k výbuchom a požiarom, čo môže ohroziť nielen váš život, ale môžete prísť aj o strechu nad hlavou Pokiaľ sa napríklad zistí, že ste zanedbali pravidelnú servisnú prehliadku plynového zariadenia a chýba vám servisná správa, poisťovňa vám môže dojednané poistné plnenie znížiť alebo úplne zamietnuť.

 

 

Prednostne, flexibilne a so zľavou.

 

 

Servisné prehliadky je nutné podľa Michala Jaloviara uskutočniť pred nastávajúcou vykurovacou sezónou. Keď si zvolíte správny servis, môžete získať zľavu zo štandardných cien, prednostné vybavenie, termín servisnej prehliadky vám prispôsobia na mieru a odborne poradia v oblasti vykurovania a úspory energie.

 

 

Odborníci z praxe vám tiež pomôžu pri odbornom uvedení spotrebiča do prevádzky, garančnom servise po roku prevádzky, opravách plynových kotlov a plynových spotrebičov, pri odstránení havárie, revízii pri odbornom zapojení, či výmene kotla a tlakovej skúške plynových rozvodov pred zapojením nového odberného miesta.

 

 

Čo zahŕňa servisná prehliadka?

 

 

  • kontrolu úniku plynu a vonkajšieho stavu plynových zariadení (tepelnej izolácie, oplechovania…),
  • kontrolu tesnosti plynového rozvodu,
  • vyčistenie horáka, elektród, výmenníka a filtrov,
  • kontrolu ovládacích a bezpečnostných prvkov a regulácie,
  • nastavenie optimálneho spaľovania (meranie účinnosti kotla, nastavenie horáka na správne hodnoty oxidu uhličitého…),
  • vyčistenie kondenzačnej cesty,
  • kontrolu funkčnosti expanzných nádob a doplnenie tlaku,
  • vystavenie správy, ktorú môžu vyžadovať poisťovne v prípade škody spôsobenej plynovým zariadením.

 

 

Zdroj: SSE a Hospodárske noviny, Strana/Poradie správy: 6, Rubrika/Relácia: Príloha – Energetický špeciál, Dátum: 21.09.2016, Autor: RED, ZK)