Výskumný inštitút v zdravotníctve založený v roku 1952 sa postupne pretransformoval na súčasné zariadenie špecializované na ústavnú liečbu všetkých závažných foriem reumatických chorôb. Objekt bol donedávna zásobovaný teplom z vlastnej nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne. V kotolni boli inštalované 2 kotle PGV 65 s výkonom 660 kW a 2 kotle PGV 40 s výkonom 400 kW. Celkový inštalovaný výkon predstavoval 2,12 MW. Ohrev TÚV bol zabezpečovaný v 2 stojatých zásobníkoch každý o objeme 6 300 l.

V rámci projektu bol stavebne oddelený samostatný priestor v pôvodnej kotolni, kde sú umiestnené 2 nové kondenzačné dvojkotle. V časti starej kotolne sa nachádza strojovňa vykurovania s novou úpravňou vody a prípravou TÚV. V celom objekte boli namontované termostatické ventily na radiátory.

Parametre projektu:

  • nový zdroj tepla s kondenzačným kotlami HOVAL UltraGas 800D a 400D
  • 1 500 l zásobník na TÚV
  • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • namontovaných 580 termostatických ventilov na vykurovacích telesách
  • online monitoring technológie 24/7/365
  • v prevádzke od 9/2014
  • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1- Eur