V Českej republike prebieha už druhé kolo kotlíkových dotácií určených na výmenu starých neekologických kotlov na tuhé palivá s podporou 3,4 mld. českých korún (približne 131,4 miliónov Eur), určených pre toto druhé kolo.

 

V aktuálnom kole sa predpokladá výmena 35 tisíc neekologických kotlov na tuhé palivá s maximálnym príspevkom 135 tisíc českých korún (približne 5 217 Eur) na jednu domácnosť. Podporované sú aj ekologické plynové kondenzačné kotly. Doteraz sa podarilo v rámci kotlíkových dotácií v Českej republike vymeniť 20 tisíc neekologických kotlov na tuhé palivá, ďalších 8 tisíc je pred výmenou. Celkovo je na kotlíkové dotácie vyčlenených 9 mld. českých korún (približne 347,85 miliónov Eur) z európskych fondov. V ČR ide o dotačný program s mimoriadne úspešným čerpaním EÚ fondov.

 

Cieľom celého programu je podstatným spôsobom zlepšiť lokálnu kvalitu ovzdušia, s ktorou má vážny problém aj SR – spomeňme si na alarmujúce smogové situácie z januára tohto roka. V Českej republike plánujú do roku 2020 pomocou tohto programu vymeniť celkovo 100 tisíc neekologických kotlov na tuhé palivá.

 

Viac zaujímavých informácií o programe kotlíkových dotácií ale aj o tom, prečo je zemný plyn vhodné palivo sa dozviete v príspevku Českej televízie (od minúty 6:54).

 

 

Súvisiace články:

 

 

Zdroj: Česká televize; prevádzkovateľ internetovej stránky.