Skutočne bežná otázka súvisiaca s prichádzajúcou jeseňou či odchádzajúcou zimou. Nie jeden majiteľ bytu, resp. člen domácnosti sa už informoval u miestneho dodávateľa tepla či správcu bytov. Koľkí z nás však poznajú tú správnu odpoveď? Treba si tiež uvedomiť, že väčšina nákladov na energie zvyčajne pripadá práve na teplo.

 

vykurovanie, kúrenie, vykurovacia sezóna, zemný plyn, kúrenie plynom, 3E zemný plyn, teplo, plynári, kúrenári

ilustračný obrázok

 

Dodávku tepla podrobne opisuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z., ktorá určuje obvyklý začiatok vykurovacej sezóny na 1. september a obvyklý koniec na 31. máj. Samozrejme, každý rok je iný, a teda aj vykurovanie sa reálne začína podľa počasia. V zásade platí, že teplári začínajú dodávať teplo, keď:

  1. priemerná denná teplota vonku klesne pod 13°C aspoň dva dni po sebe a;
  2. predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, žeby sa malo otepliť.

Denne merajú teplotu vonkajšieho prostredia v tieni o 7:00, o 14:00 a o 21:00 h a ak sú splnené spomínané podmienky, vykurujú. Rovnako, ak priemerná denná teplota aspoň dva dni po sebe stúpne nad 13°C a podľa predpovede počasia by sa nemalo ochladiť, teplári dodávku tepla prerušia. A keďže sa na Slovensku nachádzajú oblasti s rôznymi dennými teplotami, niekde sa kúri a inde zasa neskôr.

 

Niekomu sa hranica 13°C môže zdať príliš nízka (v byte mu je chladno), a preto vyhláška umožňuje dodávateľovi tepla dohodnúť sa so správcom bytom (či už spoločenstvom vlastníkov bytov alebo bytovým družstvom) aj na vyššej teplote, pri ktorej má začať kúriť.

 

Na druhej strane, nie každému musí skoršie vykurovanie vyhovovať. Zároveň by sa mohlo zdať, že pri vypnutých radiátoroch Vaše pomerové rozdeľovače tepla nezaznamenajú žiadnu aktivitu a Vy nič neplatíte. Opak je pravdou, časť nákladov za odobraté teplo bytovým domom sa spravidla rozpočítava pomerne podľa podlahovej plochy jednotlivých bytov, a teda platiť bude každý. Uvedený spôsob rozpočítavania nákladov však má aj svoje rácio, keďže byty v strede bytového domu by teoreticky nemuseli zapínať svoje radiátory aj celú zimu a nechali by sa doslova vykúriť na úkor svojich susedov.


Zdroj: Energie pre Vás