Energiu v zemnom plyne je možné, okrem klasickej výroby tepelnej energie v plynových kotloch (teplá voda, horúca voda, para …), veľmi efektívne využiť aj na výrobu elektrickej energie. Jej výroba je spojená aj s výrobou tepelnej energie. Pomer medzi vyrobenou elektrickou a tepelnou energiou závisí od použitej technológie a výkonu zariadenia. Medzi základné technológie kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla patrí:

Základné technológie kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla pre firmy: