Účelom kalkulačky je porovnať emisie vznikajúce pri ohreve množstva vody pri použitý zemného plynu a ostatných médií.