Účelom kalkulačky je výpočet tepelného výkonu privedeného z kogeneračnej jednotky – potrebného na získanie požadovaného chladiaceho výkonu.